Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.
w sprawie powierzenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu wykonywania zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie


Na podstawie art. 15zzy ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Wojewoda Lubuski powierza Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu wykonywanie zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dnia 13 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskie Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie, Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sulęcinie i na tablicy ogłoszeń Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu.

metryczka


Wytworzył: Marta Piotr (18 stycznia 2021)
Opublikował: Marta Piotr (18 stycznia 2021, 07:57:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117