instrukcja powodziowa


Wytyczne postępowania
w sprawie obiektów budowlanych,
które uległy zalaniu w wyniku powodzi

 
Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu:

1. Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak - nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu.


2. Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu:

- sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,

- sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,

- sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),

- sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu. 

Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

3. Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów. 

4. W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz:

- czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych (nie ma między nimi rys),

- czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i czy nie jest on ugięty,

- czy okna i drzwi otwierają się łatwo (mogło nastąpić osiadanie obiektu),

- czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesunięcie,

- czy więźba dachowa jest w należytym stanie (czy nie jest uszkodzona).
 
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.


5. Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania i jeżeli jest to możliwe odszukaj dokumentację budowy i użytkowania obiektu.
 
 
Jeżeli chcesz odbudować, remontować lub rozebrać zalany obiekt budowlany:

- sprawdź czy zamieszkujesz gminę lub miejscowość wykazaną w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów,

- jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906),

- odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części, w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

- remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,

- obiekty linowe to linie kolejowe, a także drogi wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci uzbrojenia terenu.

O szczegóły zwróć się do właściwego starosty lub prezydenta miasta (miasto na prawach powiatu)

 

Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości:


1. Zwróć się o pomoc do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Zadzwoń do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego:
 

Nazwa organu i nr telefonu:


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gorzów Wlkp.
tel.  (95) 711-54-63

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gorzów Wlkp.
tel. (95) 720-51-05

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Gorzów Wlkp.
tel. (95) 733-04-51
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Zielona Góra

tel. (68) 322-19-12

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Zielona Góra
tel. (68) 452-75-57
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Sulęcin
tel. (95) 755-23-70

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Drezdenko
tel.  (95) 762-20-42

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Świebodzin

tel.  (68) 475-46-91

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Żagań

tel.  (68) 478-74-96

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Krosno Odrzańskie
tel.  (68) 383-52-09
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Międzyrzecz
tel. (95) 741-12-19

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Słubice

tel. (95) 363-44-14

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Żary
tel. (68) 363-44-14

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Nowa Sól
tel. (68) 458-38-55

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wschowa
tel.  (65) 540-21-10

metryczka


Wytworzył: Dagmara Zamorska (27 maja 2010)
Opublikował: Dagmara Zamorska (27 maja 2010, 10:45:24)

Ostatnia zmiana: Dagmara Zamorska (27 maja 2010, 11:37:10)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5142